Софтуер Груп е иновативна технологична компания фокусирана в разработването и предлагането на алтернативни канали (alternative delivery channels) и интеграционни решения за финансовия сектор.

Компанията обслужва клиенти от цял свят от девет основни офиса, разположени в Австралия, България, Гана, Египет, Индия, Кения, Мексико, САЩ и Филипините. Всички офиси разполагат с екип от професионалисти, с изключителен опит в разработването на сложни финансови проекти.

Компанията осигурява решения за различни клиенти във финансовия сектор, но се фокусира върху работата с микрофинансиращи институции, кредитни съюзи и спестовни каси, малки и средни банки, вериги супермаркети и донорски организации.