26

03/2012

Софтуер Груп взе участие в програма за Устойчивост и Развитие на Микрофинансови Предприятия  2012г. – Гана, Африка

 

Калин Радев, изпълнителен директор на Софтуер Груп, ръководи обучение като част от Програмата за Устойчивост и Развитие на Микрофинансови Предприятия  2012г, която се състоя в Акра, Гана от 12 до 23 март 2012г. Тази програма предоставя обучение за лидерски умения на мениджъри  на микрофинансови институции.