31

05/2012

Софтуер Груп златен спонсор на 15тата Микрофинансова годишна конференция в Тбилиси, Грузия

Софтуер Груп взе участие като Златен спонсор на 15тата Микрофинансова годишна конференция в Тбилиси, Грузия, която се състоя на 29ти и 30ти Май, 2012.