08

10/2012

На 4 и 5 октомври 2012 г. Софтуер Груп взе участие в 6-та конференция за микрофинансиране в Баку, Азербайджан, в ролята на корпоративен партньор на Азербайджанската Асоциация за Микрофинансиране (AMFA) за четвърта поредна година. В допълнение към успешното партньорство между AMFA и Софтуер Груп,  представители на компанията се срещнаха с членове на AMFA и с посетители на конференцията, като бяха представени и обсъдени най-новите разработки и постижения в областта на микрофинансирането. Г-н Калин Радев, Главен Изпълнителен Директор на Софтуер Груп участва в сесия на тема "Най-модерните технологии за сектор микрофинансиране в Азербайджан" и представи различни решения на компанията (мобилно банкиране, банкиране чрез агенти), които са приложими възможности за потенциални клиенти в Азербайджан, които не използват активно банкови услуги. В заключение, беше достигнат изводът, че само технологичните постижения могат да помогнат на участниците на пазара на микрофинансиране да достигнат и обслужват потенциални клиенти в изолирани райони в страната.