06

11/2012

Срещнете се с нас на XI-та Руска Национална Конференция по Микрофинансиране“Финансите – достъпни до всеки и за всички: как да се осигури социално отговорно развитие на финансовите системи?”. Събитието е организирано от Руския Център за Микрофинансиране (RMC) и ще се проведе в Казан от 12 до 14 ноември, 2012 г. http://www.conf.rusmicrofinance.ru/en/. Софтуер Груп е партньор на RMC вече повече от година и ще представи своите продукти на 14 ноевмри на Изложение, организирано в рамките на конференцията.