21

03/2013

Софтуер Груп взе участие на 9-ти  Световен форум за Микрофинансиране , който се проведе на 21-ви и 22-ри март, 2013 г. във Виена, Австрия. Джералдин O'Кийфе, съосновател и Главен Оперативен Директор на Софтуер Груп изнесе презентация на форума за  новаторския подход  на компанията в областта на микрофинансирането – Поддържане на високо ниво на обслужване на клиентите; Прилагане на иновации във финансовия сектор - мобилни плащания и агентски мрежи; Постигане на растеж и ефективност, възползвайки се от възможностите на технологиите.

9-ти Световен форум за Микрофинансиране