31

01/2013

Софтуер Груп взе участие в 6-та Годишна Наградна Вечеря на Азербайджанската Микрофинансова Асоциация (AMFA), която се проведе на 29 януари 2013 в Баку, Азербайджан. Компанията подкрепи събитието като корпоративен партньор на АМFA. Г-н Калин Радев, изпълнителен директор на Софтуер Груп, имаше честта да приветства присъстващите на събитието участници и партньори.

6-та Годишна Вечеря на АМФА