Mirrors

Хранилище за данни, което предоставя възможност за създаване и съхранение, както на стандартизирани, така и на специфични справки и отчети на компанията. Продуктът може удобно да бъде достъпван чрез Интернет - web front end interface, като се определят гъвкаво съответните права за достъп на различни служители. Може да се използва за управление на базата данни на организацията, като хранилище на месечни, дневни и годишни справки, средство за анализ на бизнеса и предоставяне на информативни данни за одит или бизнес планиране.


Изискай пълна информация за продукта

За вас

Вашето съобщение

  • 1800
  • Полетата с * са задължителни