UnderTree ID

Интернет базирана система за управление на клиентски карти (CMS), която поддържа пълния жизнен цикъл - от кандидатстване за издаване на банкова карта, до получаването и активирането от клиента, както и всички последващи функции, включително преиздаване или закриване на картата.


Изискай пълна информация за продукта

За вас

Вашето съобщение

  • 1800
  • Полетата с * са задължителни