UnderTree SMS

Позволява на финансовите институции да изпращат на клиентите си кратки съобщения на мобилните им телефони, както и да получават от клиентите си запитвания чрез sms. Съобщенията съдържат информация, свързана със сметките на клиентите и транзакциите по тях. Най-често използваните услуги са проверка за наличност по сметка и напомняне за погасяване на кредит.


Изискай пълна информация за продукта

За вас

Вашето съобщение

  • 1800
  • Полетата с * са задължителни