Ние вярваме, че услугите са ключът към успешното внедряване и използване на технологиите. Поради тази причина, основната цел на Софтуер Груп е да предостави разнообразие от услуги, които да допълват нашите продукти или да се използват самостоятелно.

Софтуер Груп предоставя ИТ поддръжка на компании (аутсорсинг), които нямат капацитет или възможност  сами да поддържат и подсигуряват  ИТ нуждите си. Наличните услуги включват:

  • Разработка на софтуер – изпълнение на специфични проекти за програмиране на софтуер , както е договорено с основния доставчик на програмно осигуряване на компанията. Това може да включва проектиране или развитие на определени отделни модули или компоненти на по-големи системи.
  • Качествен Контрол – нашите специалисти по контрол на качеството могат да предоставят пълен качествен контрол, от формулиране на стандарти за разработка до автоматично тестване на приложения.
  • Внедряване на софтуер – партньорите могат да пожелаят да възложат на друг внедряването на техните продукти, за да могат да се фокусират над разработването им. Екип от специалисти по внедряване е на разположение да изпълни такива проекти.
  • Софтуерна поддръжка – Някои ИТ компании предпочитат да използват външен партньор по поддръжката, който да се справи с ежедневните нужди по нея. Нашият център за помощ и системата за проследяване на проблеми, заедно с нашия екип за обслужване на клиенти, са в състояние да осигурят широк диапазон отлични услуги по ИТ поддръжката.
  • Съхранение на данни и справки – Нашите експерти по бази данни са на разположение да помогнат в широк диапазон нужди, от изграждане на комплексно хранилище за данни до разработването на отчети  и справки от съществуваща база данни.

Примери:

  • Софтуерна компания решава да аутсорсне част от разработването на техен продукт или проект. Софтуер Груп може да изгради, внедри и поддържа такова приложение, работейки тясно с партньора и клиента по време на целия процес.
  • Софтуерна компания решава да аутсорсне извършването на качествения контрол на продукт или проект. Нашите специалисти могат да организират еднократно или за постоянно екип, който да предостави висококачествено регресионно тестване, тестване на натоварването, оценка на използваемостта и да се увери, че продуктът е разработен съгласно спецификацията.
  • Софтуерна компания решава да аутсорсне поддръжката на определен продукт. Софтуер Груп може да организира помощен център и екип от разработчици, които да предоставят нива на поддръжка 1, 2 & 3.