Bank in a Box е решение, което предоставя възможност на финансовите институции да предлагат банкови услуги на клиентите си по всяко време и от всяко място, без да се разчита на банкови клонове. Bank in a Box включва предлагане на банкови услуги чрез агентска мрежа или директно на клиентите чрез Интернет, като се използват мобилни устройства: лаптопи, таблети, телефони и принтери.

Това решение се използва от финансовите институции с две основни цели: 1. да добави стойност към бизнеса на съществуващата вече клонова мрежа, като се предложат нови гъвкави възможности за клиенти и агенти; 2. да се използва, като стратегия за закриване на клоновата мрежа с цел повишаване на ефективността на институцията и предоставяне на услуги от ново поколение.

Решението Bank in a Box  на Софтуер Груп , ще ви помогне да разширите достъпа  до клиентите си и да увеличите рентабилността си. Основните предимства, които получавате са:

  • Предоставяте обслужване на клиентите 24х7
  • Значително увеличавате достъпа до клиентите си извън съществуващите клонове
  • Отговаряте на нуждите на клиентите и проектирате продукти, които отговарят на техните специфични условия
  • Разширявате обсега на банкови услуги за настоящи клиенти
  • Предоставяте банкови услуги на трудно достъпни места, в които няма банкови клонове
  • Разширявате мобилността на агенти и служители
  • Получавате възможност клиентите да правят транзакции на ниска цена, по всяко време и от всяко място
  • Go green: намалявате хартията, използвана като част от дейността
  • Предлагате леснодостъпни услуги, които могат да се ползват и от клиенти с  по-ниско ниво на грамотност