Софтуер Груп предлага решение за съхранение на данни и справки, което е проектирано да работи с всяка MIS/CRM/ERP, която използва релационна база данни или има интеграционен портал. Основната функционалност на това решение се основава на извличане на моментни данни от една или повече MIS/CRM/ERP бази данни към решението за съхранение на данни и оттам предоставяне на инструменти за използване на данни за целите на анализи и отчети.

Хранилището за данни на Софтуер Груп е проектирано да предоставя основата от данни, която е необходима за поддържане на бизнес нуждите на всяка организация. То осигурява възможности за достъп и обработка на данни в различни системи и платформи, както и интегрирани проверки на качеството на данните, които са ключови за предоставянето на точна и последователна информация.

В много случаи е много по-ефикасно да има справки, които се изпълняват от системата и след това се съхраняват в хранилище, така че потребителите незабавно и директно да имат достъп до готовите справки. В тези случаи Хранилището за данни на Софтуер Груп  работи на базата на предварително определени графици, където отделните справки се извличат от основната система и след това се съхраняват в склада за данни. Това решение също така позволява гъвкава и лесна за употреба визуализация на този тип сложни или обемни потоци данни, така че справките да не са видни само в обикновени таблични формати, а и да са представени графично.

Основните предимства на решението Хранилище за данни на Софтуер Груп са:

  • Интегриране на данни от множество изходни системи, давайки възможност за общ поглед над цялото начинание
  • Подобряване качеството на данните чрез осигуряване на последователност в кодовете и описанията, маркирайки и дори поправяйки повредени данни
  • Представяне информацията за организацията в един и същи формат, проектиран специално за крайния потребител на информацията
  • Предоставяне на един общ модел на данните за всички данни, независимо от източника на данни
  • Преформатиране на данните, така че да има смисъл за бизнес потребителите
  • Преструктуриране на данните, така че да се осигурява отлично изпълнение на заявки, дори и за сложни аналитични такива, без това да се отрази на операционните системи
  • Добавяне на стойност към оперативни бизнес приложения и по-специално системи за управление на връзките с клиенти (CRM)