Софтуер Груп предлага решението Интеграция към системи за плащане, което предоставя интеграция на банкови хост системи към „суич“ (EFT решение) и кореспондиращите канали за доставка, т.е. ПОС (ПОС устройства за плащане), банкомати, интернет, телебанкинг и др. Силата на Софтуер Груп в това решение е не само в нашия водещ в света продукт, но и в услугите, консултантските съвети и умения, които предоставяме на нашите клиенти, като част от интеграционния процес.

Отвореният интерфейс на нашето решение позволява лесна интеграция към всяка система за плащане, снабдена с интернет гейтуей.

Ние разполагаме с работещи интеграции, използващи повече от 22 различни протокола и имаме гъвкавостта да разширим този обсег при необходимост.

Основните предимства за финансовите институции са:

  • 24х7 електронно-транзакционна среда, позволяваща клиентите да извършват транзакции незабавно
  • Интеграция със съществуващи ATM мрежи (мрежи за банкомати), позволяваща на финансовите институции да добавят нови канали на достъп с минимални инвестиции