SMS Известия и Заявки (или SMS Банкиране) е мобилна технология, предоставяща възможност на компании (финансови институции, търговци на дребно и др.) да комуникират със своите клиенти лесно и на много ниска цена.

Решението SMS Известия и Заявки на Софтуер Груп има следните предимства:

 • Поддържа входящи и изходящи съобщения; при поискване и при провеждане на кампания
 • Вграден календар за определяне честотата на съобщенията, като еднократни съобщения или такива, повтарящи се в зададени периоди от време
 • Пълна интеграция с главанта система (CRM, MIS, CBS) да извлича/изпраща данни
 • Автоматично определяне на получателите според предварително зададени бизнес правила – например всички клиенти, които не са извършвали транзакции последните 3 месеца
 • Определяне текста на съобщението с данни, извлечени директно от MIS/CRM като тагове, които могат да бъдат вмъквани в SMS съобщението

Решението SMS Известия и Заявки на Софтуер Груп ще Ви помогне да:

 • Комуникирате ефективно с Вашите потребители, изпращайки им следните съобщения:
  • Поздрвления
  • Известия/Подсещания
  • Информация за нови кампании
 • Намалите закъснелите плащания, използвайки автоматични подсещания
 • Увеличите удовлетвореността на клиентите, предоставяйки възможност за 24 часа клиентски информационни заявки (използвайки кратки и предварително зададени номера)